VI על הדרישות של התבונה המעשית הטהורה בכלל

כולן נובעות מתוך העיקרון של המוסריות , שאינו דרישה אלא חוק , ועל ידיו התבונה קובעת באורח בלתי אמצעי את הרצון , אותו רצון שדווקא על ידי כך שהוא קבוע בחינת רצון טהור , דורש הוא תנאים הכרחיים אלו לשם שמירה על הוראותיו . דרישות אלו אינן ד 1 גמ 1 ת עיוניות אלא הנחות קודמות מבחינה שהיא מעשית בהכרח , והן אמנם אינן מרחיבות את ההכרה הספקו המחוקק הקדוש ( ובורא , ( המושל הטוב ( ומקיים , ( 24 והדיין הצדיק ; שלוש תכונות המכילות בתוכן את כל מה שעל ידיו נעשה אלוהים מו & א של הדת , ואשר במתאים להן השלימויות המיטאפיסיות מיתוספות מעצמן בתבונה . 5 Erhaltcr 24 Adoration 26 Iiebesswiirdig die Menschheit in unsercr Person 27 Postulate 1 לאטיבית , אך הן נותנות לאידיאות של התבונה הספקולאטיבית בכלל ( באמצעות יחסן אל המעשי ( ממשות אובייקטיבית ומצדיקות אותה ליצור מושגים , שאחרת לא היתד . יכולה אפילו להתיימר שתקבע את אפשרותן . דרישות אלו הן זו של האלמוות , של החירות שמשקיפים עליה מבחינה חיובית ( כהסבר , של יש עד כמה שהוא שייר לעולם האינטליגיבילי ) ושל מציאות אלוהים . הראשונה נובעת מתור התנאי ההכרחי מבחינה של ...  אל הספר
מוסד ביאליק