פרק שלישי על האושר ועל ראשונות התבונה המעשית

[ א ] כשאנו באים לדון בסוגיה של האושר ומקומה בשיטת המוסר של קאנט , מתוך ראיית סוגיה זו כמין צומת של השיטה כולה , מן הדין להקדים ולשאול : מה עושה את האושר לעניין שתורת המוסר נדרשת אליו , או מה עושה את האושר לעניין הנושא בתוכו אפשרות להיראות כעיקרון של ההתנהגות המוסרית או כמטרה של השאיפה המוסרית 7 סברה היא כי אושר נחשב לטוב , ועל פי זה יש לו ערך מוסרי , אלא שהקושי הוא בבירור המשמעות של הטוב שמדובר בו . אושר אפשר להבינו באופנים שונים , אלא שלאופנים אלה יש צד של קירבה או דמיון ' אושר הוא מצב שבו נופלות בחלקו של אדם מסיבות , שהוא עצמו ביקש להשיגן . אושר Cbcr Anmut und WUrde ; ttber die asthetische Erziehung des Menschen 37 ( החיבורים הפילוסופיים של פרידריך שילר עדיין לא תורגמו ללשוננו . ( הוא מצב שבו אדם זוכה להיענות לציפיותיו , משאלותיו ושאיפותיו . אושר הוא מצב שמצד זה מתקיימת בו הארמוניה בין האדם ושאיפותיו , מכאן , לבין המסיבות של המציאות , מכאן . לפיכך מה שעושה את האושר לעניין בעל משקל מוסרי ניתן להתפרש משתי זוויות ראייה מקבילות : מצב שבו עולה ת 1 אם ( הארמ 1 ניה ) בין האדם למסיבות הוא ל...  אל הספר
מוסד ביאליק