יג. קאנט ושילר

הפילוסופיה של קאנט היא פילוסופיה דואליסטית . בתורת ההכרה שלו יצא קאנט מן השניות של הצורה ושל הניתן , וביסס מחדש את המדע על ידי ההוכחה , שעלינו להבדיל בין יסודות המדע שהם אפריוריים ואינם טעונים הוכחה נסיונית , אף אינם מסוגלים לה , מכאן , ובין יסודות שאין אנו יכולים להסיק מתוך ההנחות האפריוריות האלה ו ש נ י ת נ י ם לנו אפוסטריורי , כלומר על ידי הניסיון , מכאן . בתורת המוסר שלו יצא קאנט מן השניות אשר בין האדם כיצור חופשי ובין האדם החי בעולם החושים ואשר מעשיו נקבעים על T החיים האלה . האדם חופשי כשהוא ממלא את הצו המוסרי , והוא כבול כשהוא הולך אחרי נטיותיו . לפיכך דרש קאנט מאת האדם שישתחרר מהשפעת נטיותיו , עד כדי שלא יהא זקוק לעזרתן אפילו במילוי תעודותיו המוסריות . קוימה על האדם לעשות את הטוב לא מתוך נטייתו אליו , כי אם מתור הכבוד שהוא רוחש לדרישת החוק המוסרי . ' מן החשיבות הרבה היא בכל חריצת משפט מוסרית , שנדייק בתכלית הדיוק שהמוסריות שבמעשה תהא נובעת מתוך החובה והכבוד לחוק , ולא מתוך אהבה ונטייה לתוצאות המעשה ' . קאנט מבדיל בין 'חוקיות' המעשה ובין מוסריותו . המעשה הוא 'חוקי' בלבד ולא 'מוסר...  אל הספר
מוסד ביאליק