יב. הטענות נגד הצו הקאטיגורי

נביא כעת טענות עיקריות שהועלו מצד מתנגדי קאנט נגד החוק המוסרי בנוסח קאנט , כלומר נגד הצו הקאטיגורי . Drei Worte nenn'ich euch , inhaltschwer , Sie gehen von Munde zu Munde , Doch stammen sie nicht von aussen her , Das Hertz nur gibt davon Kunde ; Dem Menschen ist aller Wert geraubt , Wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt . ( Schiller , Die Worte des Glaubens ) ( 1 ) ראינו לעיל , שקאנט חשב שהסירוב למלא אחרי הצו המוחלט מביא לידי סתירה פנימית ו הסתירה המוסרית תהיה סתירה הגיונית . זימל קרא את הרעיון הזה בשם 'הרעיון הספקולטיבי החשוב ביותר של קאנט . ' אמנם רעיון גדול הוא , שהקשר ה & כלי , האחדות הפנימית ההגיונית שבמעשינו , משמשת גם קנה מידה לערכם המוסרי . בזה מתבטאת כנראה ההארמוניה היסודית של מהותנו , שעליה רמז פעם קאנט במלים הקצרות , שבעצם יש רק תבונה אחת בקרבנו , המתגלית עתים במחשבה עיונית ועתים בפעולה מעשית . צריכים אנחנו רק ללכת כביכול אצל משמעם ההגיוני של הדברים , כדי למצוא את הדרך המוסרית הנכונה . הואיל וההיגיון קובע לפי זה גם את הדרוש מהצד המוסרי , מתגלה לפנינו האינטלקטואליזם ה...  אל הספר
מוסד ביאליק