ז. מושג החופש כמפתח להסברת האוטונומיה של הרצון

הנוסח השלישי של הצו הקאטיגורי , המבליט את האוטונומיה של הרצון המוסרי , מורה אותנו שהרצון המוסרי הוא רצון חופשי . אילו היו גורמים אחרים משפיעים על הרצון ומביאים אותו לידי פעולה , כשם שסיבות חיצוניות משפיעות על העצמים שבטבע , היה הדבר מתנגד למושג הא 1 ט 1 נ 1 מיה . הרצון המוסרי צריך לקבוע את עצמו לפעולה . אולם קאנט איננו מסתפק בכך שהוא מוכיח שהרצון המוסרי נובע מתוך החופש ; הוא מוכיח יותר מזה : שרק הרצון המוסרי יכול להיקרא בשם רצון חופשי . כל מעשה בלתי מוסרי הוא מעשה מתוך שעבוד . 17 'ביקורת כוח השיפוט , ' תרגמו והוסיפו מבוא והערות שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנ שטרייך . ירושלים תשכ"א , עמ' . 242 18 'הנדות יסוד , ' עמ' . 117 19 ערך פנימי , Wurde = לפי הגדרתו של קאנט , האומרת : innerer Wert d . i . Wurde ' הנדות יסוד , ' עמ' . 109 ר ק ה א ד ם ה מ ו ס ר י ה ו א ב ן ח ו ר י ן . זאת מראה קאנט בהשתמשו בהבדל שביו סיבתיות הטבע וביו סיבתיות מתוך חופש , הבדל הידוע לנו מ'ביקורת התבונה הטהורה . ' גם החופש הוא מין של סיבתיות , זיקת האני שבתופעה לאני כשהוא לעצמו . והסיבתיות הזאת—ככל סיבתיות —נכנעת לחוק...  אל הספר
מוסד ביאליק