ג. הצו המוסרי. צו מותנה וצו קאטיגורי. שלוש נוסחאות של הצו הקאטיגורי

אנו יכולים לתאר לנו ישים שבהם פועל הרצון הטוב את פעולתו בלי מכשולים ובאופן הכרחי . ישים כאלה היו עושים מתור הכרח סובייקטיבי את הפעולה ההכרחית מצד האובייקטיבי , כלומר מצד דרישת המוסר . מד , שאין כן אצל האדם , שרצונו , לפי תכונתו הסובייקטיבית , איננו נקבע על ידי החוק בלבד אלא על m כל מיני יצרים סובייקטיביים . על כן מופיע החוק המוסרי אצל האדם בצורת צו . ( Imperativ ) 'כל הצווים מובעים בלשון חיוב , והם מורים על ידי כד על היחס שבין חוק אובייקטיבי של תבונה ובין רצון , שלפי תכונתו הסובייקטיבית אינו נקבע על ידו בהכרח ( על יחס הכפייה . ( אומרים הם כי טוב לעשות , או שלא לעשות , כד וכד , אבל הם אומרים זאת לרצון כזה , שלא תמיד הוא עושה את הדבר , מפני שהוא נחשב כדבר שטוב לעשותו' . ' ) 9 הנדות יסוד , ' תרגום עברי , עמ' . ( 61 כבר בשנת , 1763 בספרו 'על בהירות העיקרים של התיאולוגיה הטבעית והמוסרית , ' הבחין קאנט בין שני צווים אלה בשם 'הכרח פר 1 בלימאטי' ו'הכרח חוקי' . necessitas problematica , necessitas legalis ראה E . Cassirer , Kants Leben und Lehre , Berlin 1929 , p . 248 כל צו הוא או היפותיטי ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק