א. 'הנחת־יסוד למיטאפיסיקה של המידות,' 'ביקורת התבונה המעשית' ו'מיטאפיסיקה של המידות'

תורת המוסר של קאנט מצאה את ניסוחה האחרון בשלושה ספרים : 'הנחת יסוד למיטאפיסיקה של המידות' , ( 1783 ) 'ביקורת התבונה המעשית' ( 1788 ) וה'מיטא פיסיקה של המידות' ( 'Grundlegung der Metaphysik der Sitten ' , ( 1797 ) . ( 'Kritik der praktischen Vernunft \ 'Metaphysik der Sitten ' על היחס בין הספרים האלה ובין 'ביקורת התבונה הטהורה' התבטא קארל רוזנקראנץ , שהיה אחד הראשונים שהוציאו את כתבי קאנט בשלמותם , בדבריו במבוא לכרך השמיני של הוצאתו : היחס שבין 'ביקורת התבונה הטהורה' ל'ביקורת התבונה המעשית' הוא שכל מסקנות המיטאפיסיקה הישנה שכרעו ונפלו ב'ביקורת התבונה הטהורה' תחת מכות החרב הדיאלקטיות של האנטינומיות והפאראלוגיזם , קמות לחיים חדשים ב'ביקורת התבונה המעשית . ' מתור הכרת עצמו של המוסר , מתוך הכבוד שרוחש האני המוסרי לעצמו , חוזרת ונוצרת האמונה בהישארות הנפש ובמציאות אלוהי הצדק והטוב . יקרה היתה הצלת הרליגיוזיות הזאת ללבו של קאנט לאין ערור , ודומה שהוא מוכיח באכזריות , שיש בה משום תאווה , את חוסר האונים שבתבונה הטהורה להראות מציאות עולם של אושר מעל לחושים —כדי שיוכל , כנגד חוסר ידיעה כזה , ל...  אל הספר
מוסד ביאליק