ביקורת התבונה המעשית

עמנואל קאנט ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות עם מוסד ביאליק העורר הכללי ; ש . ה . ברגמן עמנואל קאנט : ביקורת התבונה המעשית ע מנואל ק אנט ביק ורת התבונה המעשית  אל הספר
מוסד ביאליק