נוסחאות שימושיות שהוכחנו בספר זה

( _נבףבחן _ח.ין > ן חפ > _י \ _.ם _^ - _נב _. 'נ _^ םבח בנ ֽ _'ן _יףב _. ] _$ > _ת ח _א _ְ + 1 } _, 'ם ח ' { = ח [ 261 , 247 ) 1 _+ 2 + ... + _^ ח _ץים + 1 ) _, ' ח — ( ¦ 2 ח — ( ¦ 2 = ן ח + ...+ ן 9 + 2 ֹ ( 262 ) 6 / 7 ֻֻֿ ׁׁ _ׁ^ _' ֻ _^ֹ 6 2 . _}ֹ _> . _. + ב ± 2 ב = (ֺ + ב ) £ 246 ) / 7 + / 7 3 ב 2 / 7 + 3 ב + 3 ב _= + /?) ב ) 21 ] ֽ : _>^> 1 £ ) 1 * ס י- " , 1 + , 1 / _. V ב \ __ כ ְ . _^ , + ... + \ / , 71 . _, ב _ֹ + \ ב \ = \ ?) . + ב £ 146 ) _[( _ְ¿ _3 ס : _?) . + ב _?) _- ( . -ב ) = ( . - ב £ 246 ) 1 _?ֿ ס 6 ֹ _ט _^ . _ֹ^ _. _¼ ט ' £ ?/ _םט 3 » ׀ _ֹ^ְ . ְ - ך _ן £ 262 ) 1 + _^ + _# +...+ _^ 1— 1-2 _ס.ןם _€6 116 _.. ֽ 6 _. ** _¼^ֺֹ¼ _םן 3 » ׀ _:- _!<< _£ . ד-1 >\ £...  אל הספר
מכון מופ"ת