נספח III: מרובעים; מבחני התחלקות

› משפחות של מרובע ים מרובע - מצולע בעל ארבע צלעות . תכונות : סכום הזויות הוא . 360 ! בעל שני אלכסונים ( עשויים להיפגש מחוץ למרובע . ( יחסים : ריבוע › מלבן › מקבילית › טרפז › מרובע ריבוע › מעוין › דלתון › מרובע › מבחני התחלקות ה טבלה הבאה מציגה תנאי שהוא הכרחי ומספיק לכך שמספר טבעי n ( נתון בכתיב עשרוני ) מתחלק במספר טבעי נתון : k הערות - : במידת הצורך ניתן לחזור על ההליך המוצע שוב ושוב . - אם ל k ' , k - אין גורם משותף ( פרט ל- ( 1 אז n מתחלק במכפלתם k › k ' אם ורק אם הוא מתחלק בכל אחד משניהם בנפרד . לכן מבחן ההתחלקות ב מכפלה של שני המספרים הוא שילוב של שני המבחנים המתאימים ( לדוגמה : 754212 מתחלק . ( 6-ב  אל הספר
מכון מופ"ת