נספח II: תורת הקבוצות - סקירה

קבוצה היא אוסף כלשהו של עצמים ( ללא סדר מסוים . ( בגישה הנאיבית בה ננקוט אפשר לאסוף עצמים ול יצור מהם קבוצה בכוח רצוננו בלבד , ללא כל מגבלה . אין הכרח שתהיה תכ ונה משותפת כלשהי לאיברי הקבוצה ( פרט לרצון שלנו ליצור מהם קבוצה !( הדרישה ה יחידה היא שהקבוצה A שניצור תוגדר בצורה חד- משמעית , דהיינו שיהיה ברור לכל עצם a אם הוא אחד מאיברי הקבוצה שאנו יוצרים ( נאמר ש- a שייך A-ל ונרשום ( a › A או ש אינו אחד מאיברי הקבוצה ( נאמר ש- a אינו שייך ל A - ונרשום . ( a › A נציין שגישה זו הובילה למעשה לפרדוקסים ב " תורה , " ו בעקבותיהם התפתחה תורה אקסיומטית המגבילה את האפשרות ליצור קבוצות . על כך בקורס מתקדם בתורת הקבוצות . רישום קבוצה : את ההחלטה ל יצור קבוצה מציי נים במתמטיקה באמצעות סוגריים צומדים . {} אם אפשר , רושמים בתוך ה סוגר יים את איברי הקבוצה ( בסדר כלשהו ) ו סימני פיסוק מפרידים בין איבר למשנהו . דוגמאות : - את קבוצת ה אותיות של המילה " ק ציצה " נ רשום { ק , צ , י , ה } או { י , צ , ה , ק } וכו' . - את קבוצת המספרים הטבעיים N נהוג להציג כדלקמן . N = { 1 , 2 , 3 ,... } [ ניצלנו את הסדר הטבעי ...  אל הספר
מכון מופ"ת