נספחים

בנספחים " מערכות מספרים " ו " תורת הקבוצות " להלן , נציג את עיקרי הדברים מתוך הסדרה המקדימה " קו התפר - שערים למתמטיקה מתקדמת " שנועדה לאפשר כניסה רכה ללימודי המתמטיקה המתקדמת . הסקירות תמצאנה מועילות , אם כי לא הכרחיות , להבנת הספר שלפנינו .  אל הספר
מכון מופ"ת