8.13 הוכחות מתמטיות - אסטרטגיות עבודה וטעויות נפוצות

נפתח בהמלצות כלליות באשר לכתיב ה של הוכחה מתמטית ונסיים בתיאור ( חלקי ) של טעויות נפוצות במהלך ביצוען של הוכחות מתמטיות . חלק גדול מהוכחה מתמטית בנוי ממשפטים מילוליים . חשוב לכתוב משפטים שלמים , מנוסחים בעברית טובה וברורה ! דרך טובה לגשת להוכחה מתמטית היא לנסח תחילה את הנחות הטענה , בלשון ברורה ונוחה לעבודה . מיד לאחר מכן יש לרשום את המסקנה ש אותה רוצים להוכיח , תוך הקפדה על הפרדה ברורה בין ה הנחות לבין המסקנה . עלינו לברר לעצמנו מהו סוג הטענה שברצוננו להוכיח : טענה כוללנית , טענת קיום , טענת אי-קיום וכו . ' לכל אחת מהקטגוריות הללו הצענו אסטרטגיות הוכחה ייחודיות לה . מומלץ לבדוק תמיד את ההגדרות המדויקות של כל המונחים המעורבים . [ יש להתייחס אך ורק להגדרה המתמטית המדויקת של מושג ולא לזיכרון עמום שנשאר ממנה [ . אם למו נח כזה יש הגדרות שקולות , מומלץ לבדוק איזו מהן יעילה יותר במקרה הנדון . רצוי לבדוק דוגמאות ומקרים פרטיים ולחשוב מה אפשר ללמוד מהבדיקות הללו . יש לשקול אפשרות לתת לבעיה הנדונה ניסוח שקול שהנו נוח יותר לעבודה ( למשל ניסוח גאומטרי מל ֻ ווה בתיאור גרפי מתאים , או ניסוח שקול אחר...  אל הספר
מכון מופ"ת