מה היה לנו? סיכום והארות בנושא הלוגיקה

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא הפסוק ( ראו עמ ' . ( 16 פסוק הוא משפט - מנוסח בשפת הדיבור ( מתוגברת במונחים מתמטיים ) שיש ב ו קביעה שהיא ( בכל הקשר רל וונטי ) אחת משתיים : אמת , ( T ) שקר , ( F ) אנו אומרים בהתאם שערך האמת של הפסו ק הוא אמת / שקר . השפה המתמטית מאפשרת להרכיב מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר תוך שימוש במספר מצומצם של קש רים לוגיים מוסכמים . ערך האמת של כל פסוק שנו צר באופן זה נקבע ב אופן חד משמעי מערכי האמת של מרכיביו . סימון : נ שתמש באותיות q , p וכו ' כדי לסמל פסוקים ( פשוטים או מורכבים . ( הכרנו את הק ַ ש ָ רים ה לוגיים הבאים : - אם מתקיים q › p נאמר ש- p הוא תנאי מספיק ל q- וכן ש q - הוא תנאי הכרחי ל- . p - אם מתקיים q › p נאמר ש- p הוא תנאי הכרחי ומספיק ל . q- סדר קדימה בין הקשרים : המוסכמה ה יא ש לקשר השלילה ~ יש קדימה על כל שאר הקשרים , אחריו › , › ( אותה רמת קדימה , ( ולבסוף . › , › , › שימוש בסוגריים מאפשר לצרף מספר סופי של פסוקים נתונים p , q , r ,... באמצעות הקשרים הללו ( אפשרי שימוש חוזר ) לביטוי מורכב חד משמעי . אין זה מעניינה של הלוגיקה לקבוע מהו ערך האמ...  אל הספר
מכון מופ"ת