נפסח א לפרק 7 - על הגדרות, נוסחאות ומשפטים במתמטיקה

הגדרות , נוסחאות ומשפטים מנוסחים במתמטיקה בצורה כוללנית ואנו משתמשים בהם במגוון רחב של מקרים פרטיים . בנספח זה נציג דוגמאות טיפוסיות של הליכי הסקה מהכלל אל הפרט ( ומהפרט אל הכלל ) מתחומים שונים של המתמטיקה , הקוראים מוזמנים לדגום מהם על פי טעמם וצרכיהם . _? שיסוש _גכלליס סתסטיי : 0 מבחני התחלקות ( ראו נספח עמ' [ 301 בדיון שלפנינו המספר הטבעי 11 רשום בכתיב עשרוני - כסדרה סופית של ספרות , ואנו נציג בעבורו טיעונים המתבססים על כללי התחלקות ב- 2 , 4 , 7 , 8 , 9 , 11 , 13 וכר . [ לא נוכיח בספר זה את כללי ההתחלקות שנציג בו . הקוראים מוזמנים לבדוק למשל בוויקיפדיה [ . המספר 1 ז מתחלק 11-ב אם ורק אם ההפרש בין סכום הספרות שבמקומות הזוגיים של 1 ז לבין סכום הספרות שבמקומות האי-זוגיים מתחלק . 11-ב המספר 0 + 2 + 4-1-7-8-1 = 11 מתחלק . 11-ב _- . . המספר 1072841 מתחלק . 11-ב התנסות : ודאו שהטיעון תקף ושכל ההנחות בו הן אמת . מה תוכלו לומר על ה'מסקנה'י - _ק / י ? , / _/ 7 / _-ל הוא מספר / ביטוי לשוני שאינו משתנה אם קוראים אותו מימין לשמאל או משמאל לימין . בחרו פלינדרום כלשהו בן 10 ספרות . נסחו בעבורו הנח...  אל הספר
מכון מופ"ת