טיעונים תרפים וכללי היסק: תרגילים וסוגיות

. 1 בדקו בעבור כל אחד מהטיעונים הבאים אם הוא תקף ( נמקו ורשמו את תבנית הטיעון . ( א . דייג אוהב דגים . הגששים אוהבים דגים . . _ . הגששים הם דייגים . ב . רק פעילות דיפלומטית תביא את השלום . יש פעילות דיפלומטית . . _ . יהיה שלום . ג . יש צמחים טורפים . דוכיפת אינה טורפת . . _ . דוכיפת אינה צמח . ך . אם לא ירד גשם השנה , מפלס הכנרת ירד מתחת לל י ו האדום _ מפלס הכנרת ירד מתחת לקו האדום . . _ . לא ירד גשם השנה .  אל הספר
מכון מופ"ת