7.5 הסקה מהכלל אל הפרט

מאמיתות פסוק כוללני "כל איבר בתחום 0 מקיים תכונה " מסיקים את אמיתות הפסוק , _?( _0 ) בעבור 0 _€1 איבר ( כלשהו ) בתחום . 0 נאמר שלפנינו מקרה פרטי של הטענה הכוללנית וכך שביצענו הליך ( תקף ) של קק ;? ק אקק . _6-700 /* ' // בסעיפים 7 . 5 7 . 6-ו נדון בהיבטים שונים של הליך ההסקה מהכלל אל הפרט- הליך חשיבה שאנו מפעילים דרך שגרה בחיי היום-יום ( ובעשייה המתמטית . ( בסעיף 7 . 6 . 1 ובעיקר בנספח לפרק ( עמ' ( 222-223 ניסחנו פורמלית מגוון תבניות טיעון תקפות שימושיות שענינו הסקה מהכלל את הפרט . $ שימוש ג כללי היסק 1117 - ) _$ 1 ? גהסקה _טה _^ לל אל ח $ רט דוגמאות ומשימות ( 1 ) נחזור לטיעון בן האלמוות שבו פתחנו , והפעם בניסוח כוללני / כל בני האדם הם בני תמותה . סוקרטס הוא בן אדם . . _ . סוקרטס הוא בן תמותה . ההנחה הראשונה בטיעון זה היא כוללנית : לכל 01 , אם 01 הוא בן אדם אז 01 הוא בן תמותה . בהליך של הסקה מהכלל ( בני האדם ) אל הפרט ( סוקרטס ) נסיק : אם סוקרטס הוא בן אדם אז סוקרטס הוא בן תמותה . כלל _$ 11 * מאפשר להסיק מכל זה שאכן סוקרטס הוא בן תמותה . ניתוח דומה ( נתחו ) מורה שגם הטיעון הכוללני הבא ...  אל הספר
מכון מופ"ת