7.4 תבניות טיעון תקפות שמושיות

כללי ההיסק משמשים כאמצעי ל"הפקת" פסוקי אמת חדשים מתוך פסוקים הידועים לנו כאמת . בסעיף זה נציג רשימה של כללי היסק בסיסיים " , ברורים אינטואיטיבית , " שאפשר בקלות להוכיח את תקפותם באמצעות טבלאות אמת . הכללים שנציג יתבררו כשימושיים ביותר בעשייה המתמטית השוטפת ( וגם בחיי היום יום . [ . 1 הוכחנו שתבנית הטיעון הבאה תקפה : . 11 מכיוון שהפסוק המותנה ק $ < = שקול לוגית לפסוק ' _- _/>< = ~ _# הסקנו שגם תבנית הטיעון הבאה תקפה : כל תבניות הטיעון הבאות תקפות אף הן ( ק $ , , ז הם פסוקים כלשהם , יתכן מורכבים . ( הדוגמאות הפשוטות בטור השמאלי בטבלה נועדו להמחשה בלבד . בנספחים לפרק זה נכליל ( ונדגים ) את הכללים הללו , ובפרק 8 נעשה בהם שימוש מתוחכם יותר להוכחות מתמטיות .  אל הספר
מכון מופ"ת