7.3 טיעונים לא תקפים, כשלים לוגיים

תבנית טיעון הנה תקפה אם ורק אם בכל הצבה של פסוקים מסוימים ( במקום המשתנים הפסוקיים ] מתקיים י אם כל ההנחות בטיעון המתקבל הן אמת , אזי בהכרח ה'מסקנה' היא אמת . * די אפוא בהצבה אחת של פסוקים מסוימים במקום המשתנים הפסוקיים , שבעבורה הטיעון המתקבל אינו תקף , כדי להוכיח שתבנית הטיעון עצמה אינה תקפה . בסעיף זה נחשף לשתי תבניות טיעון שאינן תקפות . כפי שניווכח מדובר בתבניות טיעון שההשימוש בהן רווח מאוד בחיי היום-יום ( וגם בעבודה המתמטית . [ ט עות _ההיוון ( 001 x _^ 61 _^ 61101 ) דוגמאות : טיעונים לא תקפים - טעות ההיפוך ( 1 ) אם יוסי מתכנן להעתיק בבחינה , אז יוסי יושב בשורה האחרונה בכיתה . יוסי יושב בשורה האחרונה בכיתה . _- . . יוסי מתכנן להעתיק בבחינה . ( 11 ) אם גנב מנסה לפרוץ לדירה , אז מערכת האזעקה מופעלת אוטומטית . נשמעת אזעקה . _- . . גנב פורץ לדירה . ניתוח : לא קשה להיווכח ששני הטיעונים הללו אינם תקפים : ( 1 ) יוסי עשוי להתיישב בשורה האחרונה גם מבלי לתכנן העתקה ( 11 ) . תיתכן תקלה טכנית באזעקה גם ללא ניסיון פריצה . נשים לב שלשני הטיעונים הללו , שאינם תקפים , יש תבנית זהה :  אל הספר
מכון מופ"ת