7.2 שתי תבניות טיעון תקפות - מודוס פוננס ומודוס טולנס

תבנית טיעון הנה תקפה אם בכל מצב שבו ערכי האמת של כל ההנחות בה הם 1 ( אמת ) - גם ערך האמת של ה'מסקנה' הוא בהכרח . 1 בסעיף זה נציג שתי תבניות טיעון תקפות קלסיות , שבהן אנו עושים שימוש יומיומי אף מבלי לתת על כך את הדעת . תמית טיעון תק $ ה - טודוס _$ ו _# ס ( 1 X 041 * 8 _$ _*<(?[ _^?) הוכחה : כדי לבחון את כל מצבי האמת האפשריים של שתי ההנחות בתבנית הטיעון שלפנינו נרשום את טבלת האמת של הפסוק הראשון ( ק : _( _# < = - אם ההנחה הראשונה בתבנית הטיעון ( אם ק אז ( _# היא אמת , יש להצטמצם בטבלת האמת לשלוש השורות שבהן רשום 1 בטור הימני ( שלוש השורות המודגשות . ( - אם גם ההנחה השנייה בטיעון היא אמת , יש להצטמצם עוד , לשורות שבהן רשום 1 בטור השמאלי בטבלה . נותרה אפוא רק השורה הראשונה בטבלה ( בעלת רקע כהה ] - שבה ערכי האמת של ק ו- _# הנם . 1 לסיכום , הוכחנו שאם ערך האמת של שתי הנחות הטיעון הנו , 1 הרי שערך האמת של ה'מסקנה' _# הוא בהכרח . 1 מכאן שתבנית הטיעון אכן תקפה . © התנסויות : טיעונים תקפים מתבנית 1 \ _£ _? [ דוגמאות נוספות עמ' [ . 225 ( 1 ) שאלה : האם המספר , 12345678987654321 מתחלק ? 9-ב אם סכו...  אל הספר
מכון מופ"ת