יחסים, פונקציות, סדרות - תרגילים וסוגיות

. 1 א . נייחס לכל מילה a במשפט " עניינו של פרק זה הוא פונקציות וסדרות , " את - f ( a ) מספר אותיות המילה . a בדקו את כל אחת מהתכונות 1-4 ( סעיפים . ( 6 . 2 , 6 . 1 מה מסקנתכם ? ב ) . פונקציה קבועה ) ח ִ זרו על כל הבדיקות , הפעם במשפט " חייך , אכלת אותה . " ג . ( פונקצית מצביע ) בעבור כל אחד מהמשפטים לעיל התאימו לכל מילה בעלת מספר זוגי של אותיות את הערך 1 ולמילה בעלת מספר אי זוגי של אותיות את הערך . 0 ח ִ זרו על הבדיקות . ד . ציירו דיאגרמת חצים ו דיאגרמת קואורדינטות של כל הפונקציות בשאלה זו . . 2 א . השלימו את הטבלה להלן וערכו רשימה של כל הפונקציות האפשריות שתחומן - A מילות המשפט " חבל על הזמן " וערכיהן לקוחים מהקבוצה . B = { 2 , 1 , 0 } כמה פונקציות התקבלו ? ב . בדקו כמה מהפונקציות הללו הן חד- חד ערכיות . האם גיליתם תכונה משותפת נוספת לכל הפונקציות שהתבררו כחד-חד ערכיות ? ג . בדקו כמה מהפונקציות הן פונקציות קבועות ( ראו שאלה 1 ב . ( ד . כמה מהפונקציות הן פונקציות מצביע ( פונקציות שערכיהם האפשריים הם 1 , 0 בלבד ) ? . 3 א . ו ַ דאו שכל אחד מארבע ת היחסים הבאים מהקבוצה S = { 0 , 1 , 2 , 3...  אל הספר
מכון מופ"ת