6.5 סקירה היסטורית של התפתחות הגדרת הפונקציה

ה מושג פונקציה הוא אחד החשובים ביותר במתמטיקה . מ כיוון ש ההגדרות המובאות בפרק זה בעניין פונקציות אינן אינטואיטיביות בעבור מתחילים , ננסה ל הסביר בקצרה את המהלכים ההיסטוריים ואת הצרכים שהובילו להגדרה העדכנית של המושג , כפי שזו הוצגה בפרק זה . ישנן דוגמאות ש ל שימוש בהתאמות המהוות פונקציה , כבר בעת העתיקה . דוגמאות - : פעולת מני י ה של איברי קבוצה ( סופית ) כלשהי A מייחסת לכל איבר ב A - מספר מניי ה יחיד . מתקבלת אפוא פונקציה ( נמקו ) . - ארבע פעולות החשבון היסודיות הן פונקציות ( של שני משתנים . ( פרטו . - הטבלאות הבבליות של ריבוע , שורש ריבועי , שורש שלישי וכו - ' הן פונקציות . מבחינה היסטורית אפשר להצביע על מתמטיקאים כגון אורסמוס , ( 1382-1320 , Oresme ) , ש הקדימו את זמנם והתייחסו למושגים כמו גדלים תלויים ובלתי- תלויים . ואולם המושג המובחן של פונקציה כרעיון מתמטי כללי החל להתפתח רק לקראת סוף המאה ה- , 17 עם פיתוח החשבון האינפיניטסימלי . דקארט ( 1650-1596 , Descartes ) דיבר בב ירור על תלות בין שני משתנים כמותיים . ניוטון , Newton ) ( 1727-1642 דיבר אף הוא על משתנים תלויים המתקבלים ממשת...  אל הספר
מכון מופ"ת