6.1 התאמה (יחס) בין קבוצות

במתמטיקה מרבים לעסוק ב התאמות המייחסות לאיברים מקבוצה , A איברים מקבוצה . B נפתח ב ניתוח דוגמאות פשוטות , הניתוח יוביל להגדרה פורמלית כללית של המונח המתמטי המתאים : יחס מ- A ל- . B ( ( i לכל תלמיד בקורס נתאים את כתובת הדוא ֶ " ל ( e-mail ) שלו . ( ii ) לכל מילה במילון אבן שושן נתאים את הערך הגימ ַ טרי של המילה . - B ) המספרים הטבעיים ( ( iii ) לכל מדינה החברה באו " ם נתאים את עיר הבירה שלה . - B ) כל ערי העולם ( ( iv ) לכל מדינה נתאים מדינה הגובלת בה A = B ) . כל מדינות העולם ) ניתוח הדוגמאות בדוגמה A , ( i ) היא קבוצ ת כל תלמידי הקורס B , היא קבוצת כל כתובות הדוא ֶ " ל הקיימות . נשים לב שכלל לא מובטח שנצליח ל התאים איבר כלשהו ב- B לכל אחד מאיברי A ( לא לכל תלמיד יש בהכרח כתובת של דוא ר אלקטרוני . ( כמו כן אפשר שלאיבר ב- A נ תאים יותר מאיבר אחד B-ב ( אם לתלמיד יש יותר מדוא ֶ " ל אחד . ( בדוגמה , ( ii ) לכל מילה במילון ( איבר ב- ( A מותאם מספר טבעי ( הערך הגימטרי שלה . ( יתרה מזאת , המספר B-ב שהתאמננו למילה מסוימת הוא יחיד . - הוכיחו שלא כל מספר טבעי מותאם בדרך זו למילה כלשהי במילון . -...  אל הספר
מכון מופ"ת