נפסח לפרק 5: המספרים הממשיים

בלימודי המתמטיקה בבית הספר נעשה שימוש נרחב במספרים ממשיים , אולם המספרים הממשיים לא הוגדרו כלל עד כה , ולא התקיים כל דיון בהם עצמם כישות מתמטית , בסקירה שלפנינו נרמוז על דרך הגדרה אפשרית של המספרים הממשיים - על פי הפיתוח העשרוני שלהם , נפתח את הדיון בניסיון לרכז את ( מעט ) פיסות הידע הקודם של הלומדים בנושא זה - כפי שנרכש מלימודי המתמטיקה בבית הספר , בשל נוחיות הכתיבה נדון בעיקר במספרים האי-שלילייס , ההרחבה לכלל המספרים הממשיים היא מיידית , נזכיר שכל המספרים ( החל מהטבעייס ) מוצגים בבית הספר מלכתחילה ברישום העשרתי שלהם ( ראו משימת סיכום עמ' , ( 154-5 בדיון זה _£ _, _^ מסמנים מספרים טבעיים ( ברישום עשרוני , ( אין קושי להתאים לכל שבר 4 / 0 נקודה על ישר המספרים שמרחקה מהראשית הוא * 3 [ לקבלת הנקודה /?//? נחלק את הקטע בין הנקודות 0 ו- £ 1-ל ז קטעים שווי אורך - " פרטו [ . הנקודות על הישר שמתקבלות בדרך זו נקראות נקודות חלוקה או , _1 גן _£ , _/ 1 > _37 _17 _!?! י ? _ת - ליד כל נקודת חלוקה כזו רשום מספר רציונלי יחיד ( בכל אינסוף הצגות השבר שלו . ( כל א 0 ס * 7 ל _£ // ' _7 י ' הנתון כשבר מ : ( ...  אל הספר
מכון מופ"ת