5.9 הגדרות מתמטיות - שימוש מושכל

אחת ממטרות פרק זה היתה לרכוש אימון בקריאה ובכתיבה של הגדרות מתמטיות , _בהטמעתן הראשונית ובשימוש מושכל בהן . בסיכום שלפנינו נשתמש בדוגמאות שהובאו במהלך הפרק כדי לחדד את עיקרי הדברים . מלבד הניסיון להבין את הפן האינטואיטיבי של כל הגדרה חדשה וההתנסות ביישומיה במצבים מתמטיים שונים , עלינו לשאול את עצמנו שאלות אחדות בעניין ההגדרה החדשה ! לאיזה סוג של איברים מוגבלת ההגדרה ? דוגמאות : - הגדרה של מספר זוגי / אי זוגי מוגבלת מראש למספרים שלמים ( אין מקום לשאלה האם 1 / 2 הוא זוגי או אי-זוגי . [ - הגדרה של מספר ראשוני או פריק מוגבלת למספרים טבעיים . איד בודקים במצב מסוים אם ההגדרה מתקיימת ל דוגמאות : כדי לבדוק אם מספר הוא זוגי עלינו לנסות למצוא לו הצגה מהתבנית 2- £ _£ ) שלם . ( כדי לבדוק אם מספר טבעי הוא ראשוני או פריק יש לחפש גורמים שלו . האם אפשר לרשום הגדרה שקולה ) ? יש צורך כמובן להוכיח שקילות . ( דוגמה : מספר טבעי / 1 מוגדר כפריק אם אפשר לרשום אותו כמכפלה של שני מספרים טבעיים השונים שניהם , 1-מ וכראשוני אם בכל פירוק שלו למכפלת שני גורמים בדיוק אחד הגורמים הוא . 1 באופן שקול / 1 , הוא פריק אם ...  אל הספר
מכון מופ"ת