5.6 תורת המנייה (קומבינטוריקה)

התחום המתמטי העוסק בבעיות מנייה של איברי קבוצות סופיות נקרא ק 1 א ק" > 16 . /> _9 . _0 נפתח את _הדיוך בארבע בעיות מנייה , ואלה יובילו להגדרה של מושגים חדשים בתחום זה . התנסויות במושגים אלו יובילו אותנו באופו טבעי לניסוח השערות כלליות באשר למושגים אלה ולפיתוח מודלים כלליים שעניינם בעיות מנייה . ההוכחות של הנוסחאות ש"נגלה" כאן תינתנה בפרק . 8 ( 1 ) בכמה דרכים אפשר להושיב ? 1 = 12 אבירים ( כוללארתור ) סביב שולחו עגול ! הכלילו . ( 11 ) כמה הרכבים של שופטים אפשר לבחור מתוך כלל חמישה-עשר שופטי בית המשפט העליון ? ( 111 ) כמה "ידיים '' של פוקר 5 ) קלפים ) אפשר להוציא מחפיסת קלפים רגילה 52 ) קלפים ?( כמה "ידיים" של ברידג' 13 ) קלפים ) אפשר להוציא מהחפיסה ? 0 \ כמה אלכסונים _אפשרלהעבירבמתומך ( מצולע קמור בן 1 = 8 ז צלעות ?( כמה משולשים / מרובעים אפשר ליצור מקדקודי מתומן ? מונחים גרפיים : 7 // _?* ' יק פעולת מנייה שאפשר לבצע בשלבים , בזה אחר זה , תומחש כאן באמצעות עץ.- מנקודה כלשהי שתיקרא השורש נוציא ענפים - אחד לכל אחת מאפשרויות של שלב א . מקצה כל ענף כזה נוציא שוב ענפים - אחד לכל אחת מהאפשרויות...  אל הספר
מכון מופ"ת