5.3 מושגים ראשונים בתורת הקבוצות

בדיוו זה נגדיר מושגים בסיסיים שעניינם לןבוצות של עצמים ונדגים שימוש נכון בהגדרות אלו בעבודה המעשית . לסיום נציג משפט חשוב הנוגע ל"גודל" לןבוצות של עצמים . נצייו שלמושג היסוד ק _7 ? 2 _/? איו ניתנת הגדרה במתמטיקה . ההבנה היא שלןבוצה , ש היא אוסף של עצמים שכונסו יחד בתוקף רצוננו . נדרוש כמובו שלכל עצם שהוא _# אפשר יהיה להכריע בצורה _חד משמעית אם ד הוא אחד העצמים בקבוצה _^ שיצרנו ( במקרה כזה נאמר _# -ש הוא איבר של _^ או _# 'ש שייך לקבוצה _^ ונרשום ( _€1 _* = _£ או _ש'ג _^ איננו אחד מהם ( נאמרש _# ' לא שיק לקבוצה . 4 ונרשום . / , 20 . 4 דוגמאות : הקבוצה . 4 י כל האותיות בביטוי "יהיה _בלה ר" ' מוגדרת היטב . בבירור ז _* 1 ז \ $ אבל _^ _. 4 א . נרשום | ב , ד , ה , י , ס , ר ) . 4 = { אפשר לרשום את האיברים בסדר אחר כלשהו . ( לעומת זאת " , קבוצת כל האנשים הקירחים בתל אביב" אינה מוגדרת היטב , מכיווו שלא ברור מאיזה מספר שערות ומטה ייחשב אדם לקירח . _ךונו גם ב"קבוצת כל הציירים המפורסמים במאהה . " 20 ' * לא נדרשת תכונה משותפת כלשהי לכל איברי קבוצה .. 4 הערה : אנו נוטים שלא לקבל אוסף שרירותי של איב...  אל הספר
מכון מופ"ת