5.2 ממוצעים

_? _ססתע סשוקלל בסעיף זה נגדיר סוגים שונים של ממוצעים של מספרים ממשיים , נדון בתכונותיהם ונציג _אי-שוויון שעניינו ממוצעים והוא בעל חשיבות רבה בעבודה המתמטית . מינוח : הביטוי י . £ 2 12 נקרא אא ג' ?/ _£ /> ק _7 / ישל . _* , _? הממוצע החשבוני מייחס משקל שווה ( של ( 1 / 2 לשני המספרים וי לעתים בבעיות מעשיות של , _^ חישוב הממוצע יש צורך לתת משקל שונה למספרים .. 1 ; 2 דוגמה : אם ציון קורס מורכב 200 / 0-מ ציון עבודות בית 800 / 0-ו ציון מבחן סוף הקורס , הרי שהציון הסופי הוא ממוצע של שני הציונים הללו , שמשקלם הוא 4 / 5-1 1 / 5 בהתאמה . נכליל אפוא : התנסות : חשבו את הציון הסופי של תלמיד שקיבל ציון 77 בעבודות הבית ו- 82 במבחן . הבחנה : ערכו של הממוצע המשוקלל של ץ (* ; נמצא בין ////// / _^ , 7 ובין ח _8 _* _^ _ג ן . _?/ המשך הדוגמה : תלמיד קיבל ציון 77 בעבודות ו- 82 במבחן . אף אם איננו יודעים את השקלול המדויק , אפשר לקבוע שהציון הסופי שלו אינו נופל מ- ? 71111 ( 77 , 82 ) = 77 ואינו עולה על _^^^ _x ( 77 , 82 ) = 82 _זז _. - נניח שהוחלט על "פקטור" שעל פיו יתווספו 5 נקודות לכל אחד משני מרכיבי הציון ...  אל הספר
מכון מופ"ת