פרק 4: פסוקים מרובי כמתים

" כשתראה פילוסוף או מתמטיקאי המדבר בשפה מעורפלת , תדע שאין הוא יודע מה הוא שח " . ( ברטראנד ראסל ) השימוש בתבניות פסוק מרובות כמתים רווח מאוד בכתיבה מתמטית - להגדרה של מושגים חדשים , לתיאור תכונותיהם ועוד . בפרק זה ננתח מגוון של דוגמאות מוכרות היטב , שניסוחן המתמטי המדויק דורש שימוש ביותר מכמת אחד . יש להניח שהנוסח הפורמלי שנציע ייראה מסובך יותר מהנוסח התיאורי המוכר ללומדים , ולכאורה יש בכך סרבול של דברים פשוטים , אולם הדוגמאות המוכרות תסייענה לרכוש ניסיון בניתוח משמעותם של ניסוחים מתמטיים מרובי כמתים ובפיתוח מיומנות בניסוח של פסוקים שקולים ופסוקי שלילה בעבורם . מיומנויות אלו יסייעו לנו להציג ולנתח ב"צעד" הבא של הספר מושגי מפתח במתמטיקה מתקדמת - כגון יחס , שקילות , פונקציה , סדרה אינסופית , וגבול של סדרה אינסופית של מספרים - כל זאת באמצעות תבניות פסוק דו-כמתיות .  אל הספר
מכון מופ"ת