פסוקים מכומתים: תרגילים וסוגיות

. 1 עבור כל אחד מהפסוקים המכומתים המוכרים הבאים , צייכו מהי התכונה הנבדקת ( ומהו תחום מתאים . [ אם יש צורך נסחו מחדש בתבנית פסוק כוללני / פסוק ישי . נסחו גם את השלילה . ( 1 ) כל הדרכים מובילות לרומא . ( 11 ) בני האדם הם בני תמותה . ( 111 ) כל התחלות קשות . ( 1 \ ' ) הסנדלר הולך יחף . (\ ' ) משהו רקוב בממלכת דנמרק . _(\ ' 1 ) לא כל הנוצץ זהב הוא . . 2 א . נסחו באופן שקול כפסוק תנאי כוללני , נסחו גם פסוק הפוך ודונו בנכונות כל הפסוקים הללו . ( 1 ) מספר טבעי המסתיים בספרה 5 או 0 מתחלק 5-ב ( ללא שארית . [ ( 11 ) מספר טבעי המסתיים בספרה אי-זוגית , הוא אי-זוגי . ( 111 ) מספר טבעי שסכום ספרותיו מתחלק ב- / 3 ב- , 9 מתחלק גם הוא ב- / 3 ב- . 9 ב . תנו דוגמה למספר טבעי המקיים את כל ההנחות בפסוקים , ( 111 ) - ( 1 ) ומספר אחר שאינו מקיים אף אחת מההנחות . מה תוכלו להסיק לגבי מספרים אלו על סמך תשובותיכם לסעיף אל ג . מכל אלה הסיקו סימנים להתחלקות , 10-ב , 6-ב . 15-ב ד . המירו את המספרים 9 , 3 בפסוק ( 111 ) בכל אחד המספרים . 1 , 2 , 5 , 7 אם מתקבל פסוק שקר , נסחו והוכיחו את ( נכונות ) השלילה המתאימה .  אל הספר
מכון מופ"ת