3.7 פסוקים מכומתים - הערות והארות

_ _£ י על משמעויות נוספות למילים "לכל" ו"יש" בשפה המדוברת נוכחנו שלא כל פסוק שכוונתו כוללנית פותח במילה "כל" או "לכל , " ולא כל פסוק ישי פותח במילה "יש" או "קיים . " בנוסף לכך , לא כל פסוק הפותח במילה "כל" או "לכל" הוא פסוק כוללני , ולא כל פסוק הפותח במילה "יש" הוא ישי . דוגמאות : הפסוקים "כל העולם כולו גשר צר מאוד" ו"כל העולם במה" אינם פסוקים מכומתים - אין בהם תכונה שנבדקת לכל איבר בתחום מסוים . גם הפסוק "יש חיים אחרי המוות" אינו מכומת ( נמקו . ( האם הפסוקים "יש לה ראש על הכתפיים" ו"יש דין ויש דיין" הם מכומתים ; התנסות : נסחו את השלילה של כל הפסוקים הללו והציעו דוגמאות נוספות . באופן כללי , למילים "כל" ו"יש" יש משמעויות נוספות בשפה . נזכיר אפוא שפסוק מכומת הוא כזה שאפשר לנסח אותו מחדש על פי התבנית "לכל / קיים איבר בתחום ... מתקיים / כך ש- , " ... גם אם הוא לא נוסח כך מראש . © ' י על "אמיתות" כוללניות על פי ההגדרה המתמטית , פסוק כוללני הוא אמת אך ורק אם כל אחד מהפסוקים הפשוטים המרכיבים אותו הוא אמת . בחיי היום-יום לעומת זאת , נהוג לעתים לנסח "אמיתות" בנוסח כוללני גם אם כוונת הפסוק היא...  אל הספר
מכון מופ"ת