3.6 ניתוח פסוקים מכומתים בעזרת דיאגרמות ון (Venn)

בסעיף זה נכיר כלי גרפי פשוט שמקל מאוד על ההבנה של פסוקי תנאי כוללניים ועל ניסוח השלילה שלהם . לשם כך נזכיר ( ראו עמ' : ( 80 מיגוח וסימון י בהינתן תכונה 1 של איברים בתחום לא ריק , 0 קבוצת האמת של , ? הסומך כאן ? ם , היא קבוצת כל איברי התחום 0 המקיימים את התכונה . 1 : < דיאגרטות ו ן של קטונות אסת -נתאר את 0 כתחום סגור במישור ואת קבוצת האמת של ? , ? ם , כתחום סגור החלקי ל-ם . - אם בעבור איבר ו 3 ) , 9-ב ?( הוא פסוק אמת - הנקודה 111 תתואר בתוך התחום הפנימי , 0 ואם € _זרט הוא שקר - הנקודה * 3 תתואר מחוץ לתחום הפנימי ) , 0 איור ימני ואמצעי בהתאמה . ( - מכיוון שכל איבר בתחום 0 מקיים אחת-ורק-אחת מהתכונות _,- ? , ? הרי שקבוצות האמת וטי ו- 0 , _^ זרות זו לזו ואיחודן הוא כל , 0 כלומר ם 0 _^ = ( ראו איור שמאלי . ( התנסות : בתחום £ ) = { 1 , 2 ,..., 9 } , נתבונן בתכונה - ? המספר הוא מושלם . המספר 12 = 6 שייך - 0 ואילו 13 = 7 אינו שייך ל- . £ > ציירו דיאגרמה _וך מתאימה וסמנו בת במקומם את כל אחד מאיברי התחום . ;• _גיסוה שקול תוסח שלילה של _$ סוג ( כ 1 _סטטתי 0 _כאטץעות קנתות אסת שימוש בדיאגרמות _ו...  אל הספר
מכון מופ"ת