3.5 פסוקי תנאי כוללניים

במתמטיקה רווח מאוד השימוש בפסוקים כוללניים שיש בהם תנאי ( חד-כיווני או דו-כיווני . _( דוגמאות : -לכל זוג קבוצות _^ , 5 , אם 5 _ם _^ 1 אזי , 4 _^ # = , 4 וכן . _41 _^ 8 = 8 - לכל _* ממשי _^ > 4 , אם ורק אם 1 < -2 א _. _x _> _2 1 משימות : השלימו את ניסוח הטענות הבאות ונסו לנסח טענות נוספות הנוגעות למבחני התחלקות : - לכל 71 טבעי , המספר 11 הוא זוגי אם ורק אם ספרת היחידות שלו ... - לכל / 1 טבעי , המספר ? 1 הוא כפולה של 5 אם ורק אם ... או ... - לכל 1 ז טבעי , המספר ? 1 הוא כפולה של 4 אם ורק אם ... נראו עמ' [ . 301 דוגמאות : הגדרות מוכרות במתמטיקה המנוסחות בתבנית תנאי כוללנית קק / ק )> _9 > ך 121 _$ ת . נאמר שקבוצה _^ מוכלת בקבוצה 6 ( סימון 5 _ם ( _71 אס מתקיים : לכל 61 , אם 616 _^ אזי . ( 3 6 5 נ £ מסמך שייכות של איבר לקבוצה [ . יגל - = _|* . ;? לכל * ממשי , אם _^> 0 אזי ו _ג 0 _^ ואם _x _< _0 אזי י 10 ח 1 ו _ארחק ( ץ ; , ; ג _^( קי _4 ; ק _1-91 ת ) ? 6 * 79 _£ _* ששיעורן ) _1 : } ' _-ו לכל ץ * , ; , אם ץ _*) _^ > ; מימין ל- ץ ; על הישר ) אז המרחק הוא _££ _? _, ואם ) , 1- < _^ _ומשמאל ל-ץ ...  אל הספר
מכון מופ"ת