3.2 פסוק כוללני ופסוק ישי

בסעיף זה נציג שני כמתים שהשימוש בהם רווח מאוד בשפה המתמטית וגם בשפה המדוברת : קקאמ , קק , _/^// _י 1 { 1 / _161 ) ז 3 _$ 1 _^ 11 ( 2 ץ _6 ע 11 ז ( 11 וקקאמ , _לז & י _33 $ } ? 1 ה \ _$ < ץ _* . { 6 x 1816711101 - כמת כוללני מאפשר ניסוח פורמלי של פסוקים אוניברסליים - המייחסים תכונה מסוימת לכלל איברי התחום . דהיינו ק" , / איברי התחום מ הם בעלי התכונה . " ... - כמת ישי מאפשר ניסוח פורמלי של פסוקים המבטיחים ש ( לפחות ) אחד מאיברי התחום הוא בעל תכונה מסוימת . דהיינו ק" ;?) _6 > " , 0 איבר בתחום מ שהוא בעל התכונה . " ... בפרק זה נלמד לזהות פסוקים שאפשר לנסחם בעזרת אחד הכמתים הללו באופן שיבהיר את משמעותם המדויקת . נוסח מכומת זה יאפשר להשתמש בהליכים פורמליים כדי לנסח את השלילה של הפסוקים וכן פסוקים השקולים להם לוגית ( שעשויים להיות נוחים יותר לצרכינו . ( \ 1 . 1 _פסוק _טללגי ( אתיגרסלי ) בפסוק "לכל אזרח ישראלי יש מספר זיהוי" נטען שכל איבר ( אדם ) השייך לתחום מסוים ( אזרחי מדינת ישראל ) הוא "בעל מספר זיהוי . " פסוק זה הוא אמת ( המספר ייכתב בתעודת הזהות . ( גם משמעות הפסוק "כל הנחלים הולכים אל ה...  אל הספר
מכון מופ"ת