3.1 תכונות של עצמים (פרדיקטים, PRESICATES)

נתבונן במשפטים הבאים : ( 1 ) הוא אדמוני עם יפה עיניים . . _x + 5 < 17 ( 11 ) ( 111 ) היא זכתה בפרס נובל בפיזיקה . 11 ( 1 ¥ ) הוא אסקל א _£ 61 _ע . [ כלומר / 1 שווה לסכום כל הגורמים שלו , שהם קטנים ממנו [ . ( ¥ ) הפיתוח העשרוני של -ז הוא סופי . ( ¥ 1 ) המשולש ]\ 1 הוא שווה שוקיים . בכל אחד מהמשפטים הללו מנוסחת קביעה , ואולם התשובה לשאלה אם היא אמת תלויה בערכו הבלתי ידוע של משתנה 0 הוא / היא . { 11 , ? 4 , רק כשנדע את הערך המסוים של המשתנה נוכל לקבוע בצורה חד-משמעית אם הפסוק שמתקבל הוא אמת או שקר . נשים לב , שבכל המשפטים הללו מתוארת תכונה שאפשר לייחסה לעצמים הלקוחים מעולם מסוים , הלא הוא תחום התכונה . התחום , מ , הוא קבוצה שאינה ריקה , שכל איבר בה עשוי להיות / לא להיות בעל התכונה . התחום של התכונה "אדמוני / , "ת למשל , עשוי להיות גיבורי המקרא , קוראי ספר זה ועוד . תחום התכונה "הוא נמר" עשוי להיות שוכני גן חיות , דמויות מצוירות ( וגם כלל הגברים . [ ... אפשר לבדוק את התכונה הנדונה בעבור כל איבר בנפרד בתחום שנקבע . נחזור ונתבונן במשפטים שבהם פתחנו , שבכל אחד מהם רשומה תכונה , ונציע בעבורה ...  אל הספר
מכון מופ"ת