פרק 3: פסוקים מכומתים

" כל מה שצריך ללמוד לעשות , לומדים תוך כדי עשייה " . ( אריסטו ) " יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת " . ( מסכת עבודה זרה , דף יז , עמ' א ) נוכחנו שבניסוחים מתמטיים משתמשים רבות בקשרים "או " , " וגם " , " לא " , " אם ... אז " , " ... אם ורק אם . " פסוקים מתמטיים כוללים בדרך כלל גם כמתים 0 _^ ץ * זץ £ _£ < 0 בפרק זה נדון בשני כמתים שימושיים מאוד , הן במתמטיקה והן בשפת היום-יום : כמת ה"כל" ( שייקרא כאן כמת כוללני , [ וכמת ה"יש " / " קיים" ( שייקרא כמת ישי . ( נבהיר את משמעותם , נדגים את השימוש בהם ונדון בשלילה של פסוקים מכומתים פשוטים ושל פסוקים מכומתים מורכבים . סעיף 3 . 5 עוסק בפסוקי תנאי כוללניים , בשלילה שלהם ובאופני ניסוח חלופיים , הדיון בסעיף זה מהווה המשך ישיר לפרק . 2 בעקבות דוגמאות ראשונות שיילקחו מחיי היום יום , נציג בכל דיון דוגמאות רבות העוסקות במושגים מתמטיים מוכרים . דוגמאות אלו וכן ההתנסויות והמשימות המתמטיות המלוות נועדו ליצור סביבת עבודה מתמטית . לאחר סיום פרק 3 מומלץ להמשיך לפרק - 4 העוסק בפסוקים מרובי כמתים . עם זאת , אפשר מקוצר זמן לעבור לאחר סיום הפרק יש...  אל הספר
מכון מופ"ת