פסוקי תנאי: סיכום

מינוח : פסוק בתבנית " אם p אז " q נקרא פסוק תנאי . משמעות לוגית : הפסוק " אם p אז " q ה נו שקר אך ורק אם p הוא אמת q-ו הוא שקר . קשרי גריר ה ומשמעותם קשר הגרירה ( › ) טבלת אמת חוקי שליל ה פסוקי תנאי - חוקי שקילות  אל הספר
מכון מופ"ת