2.8 פסוקי תנאי - הערות והארות

כללים טכניים בשני הפרקים הראשונים בספר למד נו לנסח בצורה מכנית פסוקים שקולים , לשלול פסוקים מורכבים וגם לבדוק את נכונותם של כל אל ה . הטכניקות הללו עשויות לעזור לנו גם בחיי היוםיום , בהבנ ה של חוזים משפטיים מסובכים או של הוראות הפעלה מסובכות הכוללים לעתים קרובות סוגים שונים של ק ַ שרים . במקרים של אי -בהירות אפשר ל תרגם את הפסוקים לנוסח פורמלי באמצעות ה ק ַ ש ָ רים שהוצגו ( לבצע הצרנה ) ולהפעיל את כללי הלוגיקה בצורה מכנית . התנסות : על שלט בלונה פארק כתוב : " ילד שגובהו פחות מ- 1 מטר ושאינו מלווה במבוגר - אינו רשאי לעלות על המ ִ תקן אלא אם גילו מעל ) 12 דרושה תעודה המאשרת זאת . " ( ובכן למי מותר לעלות על המ ִ תקן ? הצרינו בתבנית של פסוק תנאי ונסחו גם את ה שלילה . סדרי ק ְ דימ ה ממספר קטן של פסוקים פשוטים אפשר לבנות פסוקים מורכבים יותר ויותר על ידי שימוש חוזר בק ַ ש ָ רים שלמדנו ובסוגריים . בקביעת ערך האמת של פסוק מורכב כזה יש לזכור : א . יש לחשב תחילה את ערך האמת של הביטויים בסוגריים הפנימיים ביותר ולהמשיך בהדרגה לסוגריים החיצוניים ביותר . ב . סדרי הק ְ דימ ה של הק ַ שרים השונים הם . ›...  אל הספר
מכון מופ"ת