2.6 תנאי הכרחי ותנאי מספיק

› תנאי מספיק נחזור לפסוק " אם תפתרו את כל התרגילים בספר , תצליחו בבחינה . " ההבטחה הגלומה בפסוק זה היא שדי ( כלומר מספיק ) לפתור את כל התרגילים כדי להצליח בבחינה . כלומר , פתרון כל התרגילים מהווה תנאי מספיק להצלחה בבחינה . [ נזכיר שאיננו פוסלים בכך את האפשרות להצליח גם מבלי לפתור את כל התרגילים [ . מינוח : אם מתקיים , q › p אנו אומרים ש- p הוא תנאי מספיק לקיום . q משמעות המונח : מספיק ש- p יהיה נכון כדי להבטיח את נכונות . q דוגמאות : תנאי מספיק ( i ) " אם על פי התחזית ירד גשם , אקח מטריי ה . " אם כך , " תחזית ל גשם " ה י א תנאי מספיק לכך ש " אקח מטריי ה . " ( ii ) רשמו את הפסוק " אין מ › יחין בשעת הסעודה " בתבנית של פסוק תנאי . הסיקו ( על פי הפסוק ) שאכילה הנה ( או צריכה להיות ) תנאי מספיק לשתיקה . ( iii ) הטענה " אם M הוא מלבן , אזי M הוא מקבילית וגם טרפז M ) " מרובע נתון כלשהו , ( היא ש " מלבן " הוא תנאי מספיק ל " מקבילית " וגם ש " מלבן " הוא תנאי מספיק ל " טרפז " . התנסויות - : האם " מקבילית " היא תנאי מספיק ל " מעוין ?" ל " טרפז " ? [ ראו נספח עמ ' [ . 300 - האם " קובי יה " היא תנא...  אל הספר
מכון מופ"ת