2.4 פסוק תנאי - נוסחים שקולים וניסוח שלילה

פסוק תנאי - נוסח שקול שאין בו תנאי נתבונן בפסוק התנאי " אם האוטובוס אינו מאחר , ( p ) אזי השעון שלי ממהר . "( q ) לח לופין אפשר לנסח אותו כך : " האוטובוס מאחר או שהשעון שלי ממהר . " קל לוודא ששני הנוסחים שקולים זה לזה , ו אכן שניהם שקר בדיוק באותן נסיבות : האוטובוס לא מאחר והשעון שלי לא ממהר . באופן דומה , הפסוק " אם לא אקרא עיתון בוקר , ( p ) אתעדכן בחדשות באינטרנט " ( q ) שקול לפסוק " אקרא עיתון בוקר או אתעדכן בחדשות באינטרנט . " אכן , שניהם שקר בדיוק באותן נסיבות : לא א קרא עיתון בוקר ולא אתעדכן בחדשות באינטרנט . התנסות : בדקו באלו מצבים כל אחד משני הפסוקים הבאים הוא שקר : " אם לא נפתח בתהליך שלום , ( אז ) תיעצר הצמיחה " ( פסוק תנאי ) ; " נפתח בת הליך שלום או שתיעצר הצמיחה " ( פסוק שאין בו תנאי . ( הסיקו ששני הפסוקים הללו שקולים . הדוגמאות הללו ממחישות כלל פשוט : הפסוק הראשון בהן הוא בתבנית " אם p אז , " q ו הפסוק השני הוא בתבנית " לא p או . " q ב כל ה דוגמאות נוכחנו ששני הנוסחים הללו שקולים . הוכחה : להוכחת השקילות די לשים לב ששני הפסוקים הנ ם ש קר בדיוק באותו מצב : p אמת ו q - שקר...  אל הספר
מכון מופ"ת