2.2 פסוקי "אם ... אז..." - קשר הגרירה

נחזור לפסוק " אם אבחר לראשות העיר תל אביב , תיבנה רכבת קלה בעיר תוך ארבע שנים . " פסוק תנאי זה יתברר כ שקר רק אם המועמד אכן ייבחר לראשות העיר ת " א ובכל זאת לא ת יבנה רכבת קלה תוך ארבע שנים ! מבחינה משפטית , למשל , ברור שאם המועמד כלל לא ייבחר , לא יהיה אפשר להאשימו בהבטח ת שקר גם אם הרכבת לא תי בנה ! נפנה לפסוק " אם אייל נולד ב טקסס , אז אייל הוא אזרח אמריקאי " וננסה לבנות ב עבורו טבלת אמת . לשם כך נבחן את כל מצבי האמת האפשריים של שני מרכיבי הפסוק : על פי הדיון שערכנו לעיל , ברור שאם אייל נולד בטקסס והוא אכן אזרח אמריקאי , הפסוק הוא אמת . כמו כן ברור שאם אייל נולד בטקסס ואינו אזרח אמריקאי , הפסוק הוא שקר . ננסה לבחון את טענת הפסוק במצב שבו אייל לא נולד בטקסס . אינטואיטיבית , ברור שמקרה זה אינו אמור להיות רלוונטי לקביעה שלפנינו . אי ל כך , בין אם יתברר ש אייל הוא בכל זאת אזרח ארה " ב ( למשל אם הוא נולד במדינה אחרת בארה " ב , או אם הוריו הם אזרחי ארה " ב ) ובין אם לאו , לא נ וכל לומר שפסוק התנאי הוא שקר . משימה : רשמו טבלת אמת מלאה ל כל אחד הפסוקים הללו בהתאם לניתוח שערכנו . ניתחנו ללא ...  אל הספר
מכון מופ"ת