פרק 2: פסוקי תנאי

" אם תרצו - אין זו אגדה " . ( בנימין זאב הרצל ) נתבונן בפסוקים " אם א ֶ ›ָ חר לראשות העיר תל אביב , תיבנה רכבת תחתית בעיר תוך ארבע שנים , " " אם אין קמח ( אז ) אין תורה " וכן " אם אין לחם , יאכלו עוגות " ( מארי אנטואנט ) . לכולם תבנית זהה : " אם p אז q , p ) " q פסוקים כלשהם . ( בשפה המדוברת אנו מרבים להשתמש בפסוקים מתבנית זו . פסוק מתבנית " אם p אז " q נקרא פסוק תנאי , ו פרק זה מתמקד בפענוח המשמעות הלוגית של פסוקי ם כאלה , הן בשפה המדוברת והן בניסוחים מתמטי ים . נציין , שפסוקי תנאי רווחים מאוד ב כתיבה המתמטית , שכן אחת הפעילויות ה שגרתי ות של מתמטיקאי היא הוכח ת נכונות של טענה כלשהי כמסקנה מהנחות מסוימות ( כלומר , אם ההנחות נכונ ות אזי גם המסקנה נכונה . ( מתברר , ש למרות השימוש היומיומי בפסוק י תנאי – רבים טועים בהבנת משמעותם המדויקת . בפרק זה נדון בהרחבה בטעויות לוגיות נפוצות הקשורות בשימוש בפסוקי תנאי . דיון אינטואיטיבי מקדים ( סעיף ( 2 . 1 יוביל להכרה באילו מצבים פסוק תנאי הוא שקר , ו מכך נסיק באילו מצבים הוא אמת ( סעיף . ( 2 . 2 בהמשך נדון בשגיאות טיפוסיות ובתפיסות מוטעות ( סעיף ,...  אל הספר
מכון מופ"ת