ניתוח פסוקים: סיכום

קשרים ומשמעותם הלוגית טבלאות אמת טבלת האמת של ק ַ שר השלילה טבלת האמת של ה ק ַ שר " גם " טבלת האמת של ה ק ַ שר " או "  אל הספר
מכון מופ"ת