1.5 סתירה וטאוטולוגיה

נתבונן בפסוקים המורכבים : " היום יום שבת והיום יום חול ;" " אלביס פרסלי חי או מת . " קל להיווכח שהפסוק הראשון אינו יכול להיות אמת , והפסוק השני הוא תמיד אמת . הגדרה : פסוק מורכב שהוא תמיד שקר , ללא קשר לערכי האמת של הפסוקים הפשוטים ה מרכיבים אותו , נ קרא סתירה . הגדרה : פסוק מורכב שהוא תמיד אמת , ללא קשר לערכי האמת של הפסוקים הפשוטים המרכיבים אותו , נקרא טאוטולוגיה . דוגמאות ומשימות : סתירות ו טאוטולוגיות ( i ) הפסוק " אהיה בחגים בחו " ל או שאשאר בארץ " הנו טאוטולוגיה . ( ii ) הפסוק " המספר 9 הוא רציונלי או שהוא אי- רציונלי " הוא טאוטולוגיה . ( iii ) הפסוק " בהטלת קוביית שש-בש התקבל מספר ראשוני גדול מ- " 5 הנו סתירה . ( iv ) הפסוק n " הוא מספר אי - זוגי המתחלק ב- 2 ללא שארית n ) " טבעי נתון ) הוא סתירה . ( v ) הפסוק a " הוא מספר חיובי או שלילי " אינו טאוטולוגיה ! ( נמקו . ( עם זאת , הפסוק a " הוא מספר חיובי ו שלילי " מהווה סתירה - a ) מספר קבוע כלשהו . ( ( vi ) אצל כותבים בלתי- מנוסים נתקלים לעתים בביטויים כמו . 2 < a < 1 יש לזכור שביטוי זה מהווה כתיבה מקוצרת של הפסוק המחובר a < 1 " וג...  אל הספר
מכון מופ"ת