1.4 שלילה של פסוקי "או" / "וגם"; חוקי דה-מורגן

בדיון זה נתמקד בשלילה של פסוקי " או " ושל פסוקי " גם " ( לשלילה של פסוק שלילה ראו עמ ' . ( 30 › חוקי דה- מורגן , הצרנ ה דוגמה : שליל ה של פסוק " או " / " גם " , הצרנה סטודנט רשום בסמסטר זה לשני קורסים : אסטרולוגי ה ונומרולוגיה . השבוע צפויה ( על פי ההורוסקופ ( ... שביתת לימודים . נתבונן בשני תרחישים אפשריים : תרחיש : ( i ) הקורס באסטרולוגיה והקורס בנומרולוגיה יתבטלו . תרחיש : ( ii ) הקורס באסטרולוגיה יתבטל או הקורס בנומרולוגיה יתבטל . ננסה לסייע לסטודנט המודאג ולנסח בעבורו באופן פשוט וישיר את השלילה של תרחישים אלו . לשם כך נתרגם את הפסוקים שלפנינו משפת הדיבור לתבניות לוגיות - פעולה של הצרנה . נסמן - p : הקורס באסטרולוגיה יתבטל . - q הקורס בנומרולוגיה יתבטל . ה תבנית של פסוק ( i ) היא , p › q : התבנית של פסוק ( ii ) היא . p › q : מטרת הדיון היא להציע נוסח שקול , פשוט ככל האפשר , של השלילות המתאימות : ~ ( p › q ) ו . ~ ( p › q ) - חוקי דה - מורגן ( i ) הפסוק ~ ( p › q ) שקול לוגית לפסוק . ~ p › ~ q ››››› ››› › › › אין זה נכון ש- p וגם q אמת p אי נו אמת או q אינו אמת ( ii ) הפסוק ~ ( p › ...  אל הספר
מכון מופ"ת