פרק 1: ניתוח פסוקים

" בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ . והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים " ... ( בראשית א , פסוקים א-ב ) עניינו של פרק זה הוא מושג הפסוק : בעקבות ההגדרה הכללית ( סעיף ( 1 . 1 נכיר דרכים לצרף פסוקים על ידי שימוש בק ַ ש ָ רים " או , " " וגם " ( סעיף , ( 1 . 2 ונעסוק ב שלילה של פסוקים מורכבים שמתקבל ים בדרך זו ( סעיף . ( 1 . 4 ב המשך נדון בשקילו ת לוגית בין פסוקים מורכבים ( סעיף ( 1 . 3 ו לבסוף נתייחס גם ל משמעות של מושג האמת במתמטיקה . רמת הפירוט ושפע הדוגמאות מותאמים ללומדים המתחילים את דרכם במתמטיקה מתקדמת , ההתנסויות והמשימות נועדו להקנות יכולת " לתרגם " את הידע הנרכש מהלכה למעשה . בין השאר : - נרכוש מיומנות בפירוק פסוקים מורכבים לפסוק ים פשוטים ככל האפשר , כך שי ֵ קל עלינו לנתח את משמעותם הלוגית ( כדי להכריע אם מדובר בפסוק אמת ) . - נכיר דרכי ניסוח חלופיות ( שקולות ) של פסוקים מורכבים . - נלמד לנסח בצורה מכנית שלילה של פסוקים מורכבים .  אל הספר
מכון מופ"ת