שאלון ידע מוקדם

ה קוראים מוזמנים לנסות את כוח ם כבר עתה במקצת מהפעילויות המובאות ב " צעד " זה . התשובות לשאלות הבאות שזורות לאורך הספר . מומלץ מאוד לחזור ולענות על שאלון זה עם תום ה " צעד " הראשון ולהתעמת עם התשובות הראשוניות לשאלות אלו . ניתוח לאחר מעשה של התשובות יגלה , בין השאר , שבשפה המתמטית אנו מיחסים לעיתים לפסוקים כגון אלו המוצגים כאן משמעות לוגית שונה מזו שאנו מיחסים להם בשפת היום יום . בספר זה נרבה לעסוק בנושא זה . › ניסוחי שלילה כדי להכריע אם פסוק הוא אמת אם לאו יש לדעת מהי השלילה שלו , שכן פסוק אינ נו אמת רק אם שלילתו היא אמת . נסו לנסח ניסוח ישיר , בהיר ככל האפשר , את השלילה ש ל כל אחד מ הפסוקים הבאים , באופן שיאפשר לבדוק ישירות את נכונותו . בניסוח השלילה אין להשתמש בביטוי " אין זה נכון ש " - " אין " וכד . ' ככלל , ננסה להמעיט ככל האפשר ב שימוש במילה " לא . " אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה . אם תרצו , אין זו אגדה . אמא יש רק אחת . יש בכיתה שני תלמידים שיום ההולדת שלהם חל באותו יום . לא קר אתי את הספר , אבל ראיתי את הסרט . אצא לטיול רק אם לא ירד גשם . יור ם הוא חרוץ אך אינו מבריק . כל אח...  אל הספר
מכון מופ"ת