ביבליוגרפיה

אבירם , רש . ( 1996 ) מערכת החינוך בחברה הפוסט-מודרנית : ארגון אנומלי בעולם כאוטי . בתוך : אש גור-זאב ( עורך , ( חינוך בעידן השיח הפוסטמודרניסטי . ( 121-103 ) ירושלים : מאגנס . אבירם , רש , שלס , יש , רונן , יש , שריד , אש ווינר , אש . ( 2008 ) החינוך לאוטונומיה כערך העליון של החינוך . בתוך : שש שיינברג ( עורכת , ( אוטונומיה וחינוך : היבטים ביקורתיים . ( 240-197 ) תל-אביב : רסלינג . אבישור , יש ( תשס״ג . ( לשון המקרא וסגנונו לאור הלשונות השמיות העתיקות וספרותן . תל-אביב : פרסומי מרכז ארכיאולוגי . אבל הירש , נש ומיוזיק , גש . ( 2003 ) רגשות ( תרגום : אש גורנר . ( תל-אביב : משכל . אבניאון , אש ( עורך . ( ( תשנ״ט . ( מילון עברי-עברי אנציקלופדי בשיטת ההווה . תלאביב : הד ארצי ואיתאב . אבנרי , אש . ( 2008 ) זעקי ארץ מושחתת . תל-אביב : טפר . אהרונוב , יש . ( 2009 ) מנהרת הזמן . אודיסאה , . 17-10 , 4 אוונס , דש . ( 2008 ) רגשות : מדע הסנטימנטים ( תרגום : עש מרקוזה-הס . ( תל-אביב : משכל . אוחנה , דש . ( 2006 ) חירות האדם מפיקו ועד פוקו : גלגולו של רעיון . בתוך : יש דוד ( עורך , ( שאלה של כבוד :...  אל הספר
מכון מופ"ת