אחרית דבר

אחת המטרות החשובות של ספר זה היא לבסס את רעיון ' הסברה' כתחליף ל'תאוריה' או ל'פרדיגמה . ' המטרה הזו נועדה לבטא את הרעיון המרכזי של הספר : לא זו בלבד ש'האמת' המוחלטת – זו אשר החתירה אליה החלה במשה רבנו ונמשכה בתרבות המערבית ( הקלסית , הנוצרית והמודרנית ) – אינה ניתנה להוכחה על בסיס הידע העומד לרשותנו , אלא שגם הסבירות להוכחתה בעתיד נמוכה ביותר . לפיכך אני סבור כי יש להמיר את ' התאוריה' ( כמשקפת את ' האמת' המכלילה ) ואת ' הפרדיגמה' ( הטוענת לאמת או ל'תאוריה' פנימית ) ברעיון 'הסברה . ' תרומתה של החתירה לביסוס ' התאוריה' להתפתחותם של המדע הפוזיטיביסטי והטכנולוגיה אינה מוטלת בספק . עם זאת תרומתה להמשך ההתפתחות של המדע הקוונטי והפוסט-קוונטי מוטלת בספק . סביר ביותר שהניסיון לבסס את ' התאוריה' גורם לנזקים בתחומי החברה והרוח , ניסיון שהוא בבחינת כפיית הר כגיגית על התחומים האלה . הדבר מבטא את הכמיהה למימוש קיום אנושי אשר מאפייניו תואמים תאוריה אמיתית , מימוש שיאפשר התמודדות עם חרדת הקיום בתנאים של אי-ודאות . תאוריה ודאית היא קוהרנטית – הן בתוכה , הן בקשר שלה עם כל התאוריות האפשריות אשר יוצרות יח...  אל הספר
מכון מופ"ת