פרק רביעי| מ'הסברה החז״לית' למחשבה ה'בינתית-מלכדת' אשר מניעה את 'הסברה'

מאפיינים מרכזיים במחשבת חז״ל החיוניים ללומד העצמאי של היום הרעיונות המרכזיים אשר מופיעים בפרק הראשון של השער הראשון ( שעניינו הוא מחשבת חז״ל ) ובשער השני ( שעניינו הוא עקדת יצחק ) מאפשרים להבליט כמה מאפיינים החיוניים היום ללומד העצמאי יותר מתמיד . גם התובנות אשר עולות מהפרק השני בשער הראשון ( מגבלות המחשבה המערבית בתחומי החברה והרוח ) ומהפרק השלישי בשער הראשון ( השוואה בין השפה העברית לבין השפה האנגלית ) מדגימות אופני חשיבה הרלוונטיים לדיון הנוכחי . חשוב לקשר באופן רחב ככל האפשר בין תובנות מתחומים רבים ומגוונים , תחומים שהקשר ביניהם לא מתגלה מיד . המחזיק ב'סברה' מחויב לדרישה זו , אם הוא חותר להגיע לתשובה 'סבירה' ככל האפשר . המאפיין המרכזי אשר עולה מהדיון במחשבה המערבית , מאפיין שאי-אפשר להתעלם ממנו , הוא קיומו של רכיב אי-הוודאות בחיי בני האדם . כל העת עוצמתו של רכיב זה הולכת וגוברת , וזאת בניגוד לתקוותם של המחזיקים במחשבה המערבית – הן בפילוסופיה הקלסית , הן בפילוסופיה המודרנית , הן במדע הפוזיטיביסטי – כי יצליחו לשנות זאת . חוק אי-הוודאות של הייזנברג במדעים המדויקים ( הוקינג , ( 1989 בי...  אל הספר
מכון מופ"ת